• teamontwikkeling leiderschapsontwikkeling
    Wij versterken samenwerking.

Referenties

teambuilding referentie teamontwikkeling bouwen vertrouwen
Vertrouwen is gecreëerd, en iedereen is voor zichzelf gaan nadenken. Het besef dat ieder de regie heeft over het eigen werk. Na een paar maanden zie je pas goed dat we allemaal in beweging zijn gekomen. Er zijn grote stappen gezet, zowel als team als individueel. Dit was ons nooit gelukt zonder Inn-spiratie.
Claudia van der Koelen
Teamleider WIZ, Jeugdzorg en WMO
Lees volledige referentie
Inn-spiratie liet ons als MT eerst de basis aanpakken. Bij jezelf beginnen dus. We startten met het optimaliseren van de samenwerking tussen de directie en het managementteam, samen het kernteam. Veel inzicht gaf het zogenaamde fysieke onderdeel, waarbij pijnlijk duidelijk werd wat onze primaire handelswijze is.
Prisca Middelburg
Consultant | MT lid
Lees volledige referentie
Door het Inn-spiratieprogramma zijn mijn teamleden zich veel bewuster van hun eigen en elkaars rol, houding en gedrag. Er is door de teamontwikkeling van het MT nu meer synergie tussen de afdelingen waar ze leiding aan geven. Met dank aan Inn-spiratie!
Tito Franchetti
Sr. Manager Operations
Lees volledige referentie
Door het vertrouwen dat Inn-spiratie mij bood, heb ik steentje voor steentje mijn muur afgebroken om weer in verbinding te komen met de mensen om mij heen. Ik durfde alles te zeggen en kon mijn verhaal, door de goede overdracht onderling, bij iedereen kwijt.
Lea Koster
Teamleider
Lees volledige referentie
teamontwikkeling leiderschapsontwikkeling teamcoaching samenwerken teambuilding
Maurice van den Bosch
Medisch Directeur
Lees volledige referentie
Monique de Jong
Manager Klantcontact
Lees volledige referentie
Veiligheidsregio teamontwikkeling scenariodenken scenario ontwikkeling
Inn-spiratie heeft onze mensen meegenomen in scenario denken en -ontwikkelen en daarnaast in werken met een oogmerk. Met een goed besluitvormingsproces volgens de BOB-structuur (Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming) kunnen wij nu verder!
Debra Stam
Specialist Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)
Lees volledige referentie