• teamontwikkeling leiderschapsontwikkeling
    Wij versterken samenwerking.

Het Nieuwe Samen Werken

Het HNSW-model* bestaat uit 3 niveaus, die allemaal even belangrijk zijn. Wanneer je samenwerkt met professionals die niet altijd op dezelfde locatie zijn, zijn dit de cruciale elementen om aandacht aan te geven. Centrale vraag achter dit model; “Hoe kun je elkaar loslaten, zónder te verliezen?”. Kijk waar jullie staan als team ten opzicht van deze 8 elementen van Het Nieuwe Samen Werken en start jullie teamontwikkeling op dit elementen die nog aandacht verdienen!

het-nieuwe-samen-werken

Niveau 1:

hnsw-niveau1Het eerste niveau is het Individuele niveau. De 3 onderdelen die hierbij horen (zelfvertrouwen, zelfsturend vermogen en energiemanagement) gaan over het vermogen van de teamleden om vanuit persoonlijk leiderschap zelfstandig hun rol en verantwoordelijkheid te pakken op hun bijdrage aan het team en algemeen functioneren. Weten wie je bent, wat je kunt en wat je nodig hebt om als professional optimaal te kunnen functioneren in je (werk)leven. Investeren in deze persoonlijke zaken van jouw teamleden levert waanzinnig veel rendement op voor organisaties. Haal het beste uit je mensen en ze betalen je het dubbel en dwars terug met hun talent en energie!

Niveau 2:

hnsw-niveau2Het tweede niveau is het Team niveau. Hierbij gaat het over de relatie die je als individu hebt met je omgeving, maar ook hoe je als team de verdere omgeving ontmoet. Onderdelen die daarbij horen zijn relatievertrouwen en verwachtingsmanagement. De 13 gedragingen van Relatievertrouwen van Covey zijn zeer effectief en praktisch toe te passen in het onderlinge gesprek hierover. Maar ook worden zaken als werkprocessen en werkafspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op dit niveau SMART gemaakt. En voeren jullie ook constructief het gesprek met elkaar wanneer verwachtingen toch niet waargemaakt worden? Allemaal onderdeel van het Team niveau in het model van de 8 elementen van Het Nieuwe Samen Werken.

Niveau 3:

hnsw-niveau3Het derde niveau gaat over het Management niveau. Op dit niveau zorg je ervoor dat zaken op de goede manier uitgevoerd kunnen worden. Of je dit nu bij een manager of in het team belegt: het is een voorwaarde om goed samen te kunnen werken. Coachend leiderschap, sturen op resultaat (en durven loslaten ‘hoe’ dat bereikt wordt) en operationeel management (inzicht in de feiten en cijfers over de operatie) zijn hiervoor de benodigde ingrediënten. Denk aan de manier waarop je je medewerkers ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook in de manier waarop je opdrachten en projecten verdeeld. Geef vrijheid binnen kaders en je geeft ruimte voor optimale samenwerking. Wanneer je met hulp van een goed Teamdashboard het team steeds heel transparant op de hoogte houdt van voorraden, resultaten en signalen van bijvoorbeeld klanten of uit de organisatie, kunnen zij al snel heel zelfstandig werken en kun je samen ontwikkelen naar zelforganisatie.

Gaat samenwerken op afstand nog niet altijd even vlekkeloos, voel je dat er ruimte is voor ontwikkeling maar weet je niet goed waar te beginnen? En hoe je dat (op afstand) effectief én inspirerend kunt organiseren? Neem gerust contact met ons op. We denken graag even vrijblijvend met je mee!

* Het HNSW-model is ontwikkeld door Annelies Rulkens-Zielman.

Deel deze informatie