• Wij versterken samenwerking.

Teamvorming nieuwe coalitie | Janco Cnossen

Van concurreren naar samenwerken. Hoe doe je dat?

De uitdaging

Je staat met elkaar voor de opgave om een nieuw collegeakkoord te maken voor de komende 4 jaren. Een aantal mensen kent elkaar als lid van het zittend college. Anderen komen nieuw in dit proces. Ze zijn de onbekenden. Maar ze hebben een gelijkwaardige positie in het proces. Kunnen ze die ook invullen? Gunnen ze elkaar dat ook echt?

Wat allen gelijk hebben is, dat ze 4 verschillende politieke stromingen vertegenwoordigen. De invalshoeken zijn verschillend, net als de politieke belangen.

En dan sta je samen aan het begin van een nieuwe route: die van onderhandelen.

De aanpak

We hebben het als verfrissend ervaren om op dat startmoment eerst met elkaar onder begeleiding van Inn-spiratie eens te verkennen wat ons drijft en wie we zijn, persoonlijk.

Annelies bleek een scherpe doorvrager als iets te vaag bleef. Persoonlijke plus- en minpunten passeerden de revue. Waarin schuilt je kracht, wat zou beter kunnen? Waarin zouden anderen je verder kunnen helpen in het komende proces? En wie kun jij zijn voor de ander?

Het resultaat

Een mooie start van collegeonderhandelingen! Wat begon met “ik” eindigde met “wij”. Die inspirerende morgen groeide het vertrouwen in elkaar. En in een vruchtbaar proces! Met dank aan Inn-spiratie!

Volgende case

Aan deze case hebben meewerkt

Annelies Rulkens-Zielman