Scenario denken en ontwikkelen bij Veiligheidsregio Utrecht

‘Hoe creëer je een gemeenschappelijk denkkader?’

De hulpvraag van VRU:

Een veiligheidsregio is de drijvende en bindende kracht achter rampen- en crisisbestrijding, risicobeheersing en hulpverlening in de regio – in ons geval Utrecht. Scenariodenken en ontwikkelen waren vaardigheden die ons konden helpen, nog beter op te kunnen treden. Met onze multidisciplinair samengestelde teams met stuk voor stuk gepassioneerde en vakkundige medewerkers ligt het niet aan motivatie. Maar hoe creëer je bij een team met zoveel verschillende achtergronden één gemeenschappelijk denkkader om samen functionele scenario’s te ontwikkelen?

Wij waren op zoek naar slimme samenwerkingsprocedures.

Het antwoord van Inn-spiratie

In 5 interactieve sessies heeft Inn-spiratie ons meegenomen in scenario denken en -ontwikkelen en werken met oogmerken. Wat zijn de ‘most likely’ en ‘worst case’ scenario’s en hoe anticipeer je hier vroegtijdig op? Hoe druk je met respect voor elkaars expertise bondig het doel en gewenste effect en uitvoering uit? De Defensiemethode BOB (Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming) stond in alle sessies centraal en werd onderbouwd door theorie, technieken en een praktische invulling.

Volgende case