Vijf fasen van besluitvorming

Wat is besluitvorming?

Dagelijks nemen we vele besluiten. Van de meeste hebben we niet eens door dat we ze nemen. We nemen ze op de “automatische piloot”. En dat is maar goed ook. Tegelijkertijd hangt er veel van onze beslissingen af. De uitkomst van onze besluitvorming bepaalt waar we zijn in ons leven en in onze carrière. En onze beslissingen hebben ook  vaak grote impact op het leven van anderen, helemaal wanneer we als leidinggevende verantwoordelijk zijn voor het leiden en ontwikkelen van een sterk team.

Besluitvormingsmodel de BOB methode

Daarom is het goed om belangrijke besluiten te nemen met behulp van een besluitvormingsproces. Er zijn vele besluitvormingsmodellen. Een aantal daarvan, verschillend in moeilijkheidsniveau, gebruiken wij in onze programma’s rondom “slimme samenwerkingsprocedures”. Wel kennen ze altijd een basisvolgorde: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. Dit wordt ook wel de BOB methode genoemd.

 

De fasen van besluitvorming uitgelegd in het besluitvormingsmodel

Besluitvormingsproces geschikt voor individueel gebruik als teamleider.

Besluitvorming in vijf fasen

In dit artikel delen we de vijf fases die liggen onder een goed besluit:

Besluitvorming fase 1: doelbepalingFase 1 in een gedegen besluitvormingsproces:

Doelbepaling

 • Wat wil je bereiken?
 • Wat is de gewenste eindsituatie?
 • Waarom willen we dat specifieke doel bereiken?
 • Is het doel SMART?
 • Richtinggevend voor de volgende fases

 Besluitvorming fase 2: beeldvormingFase 2 in een gedegen besluitvormingsproces:

Beeldvorming

 • Omgeving (kansen en bedreigingen)
 • Eigen organisatie (sterktes en zwaktes van mensen en middelen)
 • Continue activiteit

 Besluitvorming fase 3: oordeelsvormingFase 3 in een gedegen besluitvormingsproces:

Oordeelsvorming

 • Welke mogelijkheden zijn er?
 • Beschikbare middelen, beschikbare tijd, bereiken doel
 • Creatief vermogen
 • Realiteitszin behouden
 • Doelstelling (effecten <- acties <- activiteiten)
 • Per mogelijkheid voordelen, nadelen en risico’s bepalen (analyse)
 • Mate van acceptatie belangrijk criterium

Besluitvorming fase 4: besluitvormingFase 4 in een gedegen besluitvormingsproces:

Besluitvorming

 • Nemen van het daadwerkelijke besluit, n.a.v. de analyse, door de juiste persoon
 • Besluit vastleggen, inclusief redenen
 • Uitwerken van de plannen en deze goed communiceren (inclusief het waarom en de gewenste eindsituatie)

Besluitvorming fase 5: evaluatieFase 5 in een gedegen besluitvormingsproces:

Evaluatie

 • Productevaluatie
  • Is het gestelde doel behaald binnen de gestelde tijd met de beschikbaar gestelde middelen?
 • Procesevaluatie
  • Is/was het de juiste beslissing?
  • Is de uitvoering juist verlopen? Moeten we bijsturen?
  • Zijn er andere middelen benodigd?
 • Beide evaluaties moeten ook gedaan worden tijdens de uitvoering!
Het tactische besluitvormingsmodel

Besluitvormingsproces op strategisch niveau. Geschikt voor teams.

______________________________________________________________________________________________

Argumenten voor een gedegen besluitvorming

Wanneer je deze fases samen doorloopt, levert je dat veel winst op. Een aantal argumenten nodig om een gedegen besluitvormingsproces te doorlopen samen?

 1.  Je neemt betere beslissingen

  Zeker weten dat je niets over het hoofd ziet. Laat je niet verleiden om besluiten te nemen op basis van vermoeidheid, enthousiasme of autoriteit. Dit is waar de meeste (foute) besluiten op genomen worden en een valkuil waar velen van ons steeds weer instappen.

 2. Je kunt tijd besparen en maakt efficiënter gebruik van beschikbare middelen

  Niet zomaar beginnen met hollen maar eerst even een goed plan maken levert later veel tijdswinst op. Als je logisch door een bewezen proces stapt, verspil je minder tijd en maak je op het juiste moment gebruik van de juiste middelen.

 3. Medewerkers kunnen effectiever bijdragen

  Je hoeft niet alles alleen te doen en laat je verrassen hoeveel jouw mensen kunnen bijdragen in het besluitvormingsproces wanneer je ze de (goede) kans geeft.

 4. Je kunt meer bereiken in minder tijd

  Als je precies weet wat je probeert te bereiken, kun je het sneller doen. Snelheid komt door de grotere helderheid van doel en proces.

 5. Je bereikt meer commitment

  Medewerkers zijn het meest betrokken wanneer zij geloven dat beslissingen goed genomen zijn en zij invloed gehad hebben op het proces.

_________________________________________________________

Meer weten?

over Inn-spiratie? Of wil je meedoen aan een van de workshops die we verzorgen over Besluitvorming?

Ook zitten de inzichten van Tuckman verwerkt in de programma’s in onze Inn-spiratie Academie. Dus als je aan de bak wil, weet je ons te vinden!

Deel deze informatie

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder."

Elke maand Inn-spiratie in je mailbox?

Inspirerende artikelen over teamontwikkeling en leiderschap in jouw mailbox. Dat is Inn-houd.

 • gratis inzichten
 • gratis toepassingen
 • gratis ideeën

Het bouwen van een sterk team is het tofste werk wat er is. Maar soms ook best ingewikkeld. In Inn-houd delen we maandelijks praktische tips en tools.

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen?

Wil jij aan de bak en denk je dat onze werkwijze bij jou past? Stuur ons een bericht en je hoort heel snel van ons.